0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Adrian Eliasz
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۵۵
Karol Wisniewski
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۰۱:۱۵
Adrian Wiecek
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۹:۴۵
Piotr Chodorski
۳
۲
Jakub Folwarski
Finished
۱۳:۲۰
Szymon Radlo
۲
۳
Michal Minda
Finished
۰۰:۳۰
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۷:۴۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Antoni Witkowski
Finished
۰۹:۴۰
Marcin Litwiniuk
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۱:۲۵
Seroka Szymon
۲
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۲:۰۵
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۱۵:۱۵
Adrian Eliasz
۱
۳
Jakub Wozniak
Finished
۰۰:۰۵
Piotr Chodorski
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۱۰:۰۵
Filbrandt Tomasz
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۰:۳۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۳:۰۰
Mateusz Burkacki
۰
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۷:۰۵
Jakub Folwarski
۳
۰
Daniel Bak
Finished
۱۰:۳۰
Mateusz Golebiowski
۱
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۰:۵۵
Adrian Wiecek
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۱۱:۴۵
Szymon Radlo
۰
۳
Jakub Wozniak
Finished
۰۱:۲۰
Filbrandt Tomasz
۳
۲
Seroka Szymon
Finished
۰۳:۱۵
Roman Wiza
۳
۰
Mariusz Baron
Finished
۰۶:۴۰
Marcin Litwiniuk
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۰:۱۰
Milosz Cesarz
۳
۰
Mariusz Baron
Finished
۱۰:۲۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Staszczyk Konrad
Finished
۰۰:۰۵
Krystian Gaik
۲
۳
Michal Skorski
Finished
۰۰:۱۰
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۱:۴۰
Jakub Wozniak
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۲:۱۰
Karol Wisniewski
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۲۵
Jakub Wozniak
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۲۵
Staszczyk Konrad
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۰۶:۵۵
Filbrandt Tomasz
۱
۳
Marcin Litwiniuk
Finished
۰۷:۲۰
Filbrandt Tomasz
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۸:۳۰
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Seroka Szymon
Finished
۰۰:۵۵
Michal Minda
۳
۱
Adrian Eliasz
Finished
۰۱:۴۵
Jakub Wozniak
۲
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۲:۳۵
Krystian Gaik
۰
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۲:۳۵
Lukasz Jarocki
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۲:۵۰
Mateusz Rutkowski
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۴۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۳:۵۰
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۰۵
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۴:۱۰
Marcin Litwiniuk
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۴:۳۰
Jakub Wozniak
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۴:۳۵
Roman Wiza
۱
۳
Jerzy Pelka
Finished
۰۴:۳۶
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۴:۵۵
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۵:۰۰
Staszczyk Konrad
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۲۰
Jakub Wozniak
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۰۵:۲۵
Marcin Litwiniuk
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۵:۴۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۰
Mariusz Baron
Finished
۰۵:۵۰
Mateusz Misiak
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۵۰
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۰۵
Zochniak Jakub
۳
۱
Adrian Eliasz
Finished
۰۶:۱۵
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Marcin Litwiniuk
Finished
۰۶:۳۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۸:۰۵
Marcin Litwiniuk
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۸:۵۵
Mateusz Rutkowski
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۹:۱۵
Artur Daniel
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۰۹:۲۰
Artur Daniel
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۰:۳۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۱۱:۰۰
Dawid Dytko
۳
۰
Michal Stefaniak
Finished
۱۱:۲۰
Daniel Bak
۰
۳
Antoni Witkowski
Finished
۱۱:۲۰
Jakub Folwarski
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۱۱:۴۵
Murawski Daniel
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۱:۵۰
Jakub Grzegorczyk
۲
۳
Mariusz Baron
Finished
۱۲:۰۰
Piotr Chodorski
۳
۰
Antoni Witkowski
Finished
۱۲:۰۵
Artur Daniel
۳
۱
Marcin Litwiniuk
Finished
۱۲:۱۰
Aleksander Lilien
۱
۳
Michal Minda
Finished
۱۲:۱۵
Mateusz Burkacki
۳
۰
Jerzy Pelka
Finished
۱۲:۲۵
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Jakub Folwarski
Finished
۱۲:۳۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۲:۳۵
Daniel Bak
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۱۲:۵۵
Adrian Wiecek
۱
۳
Marcin Litwiniuk
Finished
۱۳:۰۰
Artur Daniel
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۲۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Daniel Bak
Finished
۱۳:۴۰
Bartosz Czerwinski
۳
۲
Adrian Spychala
Finished
۱۳:۴۵
Piotr Cyrnek
۰
۳
Antoni Witkowski
Finished
۱۴:۰۵
Adrian Wiecek
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۱۴:۱۰
Kowalczyk Marcin
۲
۳
Dawid Dytko
Finished
۱۴:۱۵
Piotr Chodorski
۱
۳
Daniel Bak
Finished
۱۴:۳۰
Marcin Litwiniuk
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۱۴:۳۵
Schaniel Krzysztof
۰
۳
Michal Stefaniak
Finished
۱۴:۴۰
Jakub Folwarski
۲
۳
Antoni Witkowski
Finished
۱۴:۵۵
Artur Daniel
۱
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۴:۵۵
Makajew Maciej
۳
۰
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۵:۳۰
Kowalczyk Marcin
۲
۳
Michal Stefaniak
Finished
۱۵:۳۰
Jakub Folwarski
۳
۰
Antoni Witkowski
Finished
۱۵:۴۰
Mateusz Burkacki
۳
۲
Mariusz Baron
Finished
۱۵:۴۴
Lukasz Pietraszko
۱
۳
Marcin Litwiniuk
Finished
۱۵:۵۵
Mateusz Golebiowski
۰
۲
Daniel Bak
inprogress
۱۶:۰۵
Rudomina Kamil
-
-
Artur Daniel
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۰
Adrian Wiecek
-
-
Piotr Cyrnek
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Makajew Maciej
-
-
Lukasz Pietraszko
بازی شروع نشده است
۱۶:۴۵
Jakub Folwarski
-
-
Mateusz Golebiowski
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۵
Artur Daniel
-
-
Filbrandt Tomasz
بازی شروع نشده است
۱۷:۱۰
Czech Republic
Pro League
Josef Palecek
۱
۳
Vrba Jindrich
Finished
۱۰:۳۰
Radim Pokorny
۳
۱
Jan Lovl
Finished
۱۱:۳۰
Tomas Trnka
۳
۲
Radim Pokorny
Finished
۱۰:۳۰
Richard Macura
۳
۲
Vojtech Konvicka
Finished
۱۱:۰۰
Jan Zajicek
۲
۳
Eric Maresh
Finished
۰۲:۰۰
Kamil Gavelcik
۳
۲
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۱:۳۰
Vrba Jindrich
۳
۲
Ladislav Novotny
Finished
۱۳:۰۰
Richard Krejci
۱
۳
Ales Hlawatschke
Finished
۰۳:۰۰
Jaroslav Schwan
۲
۳
Patrik Jokiel
Finished
۱۰:۳۰
Tomas Regner
۳
۲
Ladislav Novotny
Finished
۱۱:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۱
Vladimir Kubat
Finished
۱۱:۰۰
Patrik Jokiel
۳
۲
Richard Macura
Finished
۱۱:۳۰
Radim Pokorny
۲
۳
Vaclav Pech
Finished
۱۳:۰۰
Richard Macura
۳
۱
Vojtech Konvicka
Finished
۱۳:۳۰
Stanislav Pinc
۱
۳
Kamil Gavelcik
Finished
۱۰:۳۰
Vrba Jindrich
۱
۳
Tomas Regner
Finished
۱۱:۳۰
Vaclav Pech
۳
۲
Tomas Trnka
Finished
۱۲:۰۰
Marek Roh
۱
۳
Stepan Vyskocil
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Motak
۲
۳
Martin Stefek
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Homola
۱
۳
Jiri Motak
Finished
۰۱:۰۰
Martin Sochor
۱
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۷:۰۰
Lubor Sulava
۳
۱
Jaromir Cernik
Finished
۰۷:۰۰
Miroslav Svedik
۰
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۸:۰۰
Jiri Zuzanek
۳
۰
Adam Brazda
Finished
۰۰:۳۰
Martin Stefek
۲
۳
Bohumil Skulina
Finished
۰۰:۳۰
Simon Kadavy
۲
۲
Patrik Pycha
Finished
۰۱:۰۰
Pavel Gireth
۳
۰
Marek Fabini
Finished
۰۱:۳۰
Jiri Zuzanek
۳
۲
Adam Brazda
Finished
۰۲:۰۰
Stepan Vyskocil
۲
۳
Jan Kabelka
Finished
۰۲:۰۰
Ales Hlawatschke
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۵:۳۰
Ludek Madle
۳
۱
Tomasch David
Finished
۰۶:۳۰
Patrik Pycha
۰
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۰۰:۰۰
Simon Kadavy
۳
۲
Patrik Pycha
Finished
۰۰:۰۰
Stepan Vyskocil
۳
۲
Michal Jakes
Finished
۰۰:۳۰
Eric Maresh
۳
۲
Marek Fabini
Finished
۰۰:۳۰
Jan Kabelka
۳
۰
Marek Roh
Finished
۰۱:۰۰
Ladislav Zatecka
-
-
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۱:۲۳
Tomas Fisar
-
-
Milan Kolar
Finished
۰۱:۲۸
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Miroslav Svedik
Finished
۰۱:۳۷
Bohumil Skulina
۰
۳
Martin Stefek
Finished
۰۲:۰۰
Richard Krejci
-
-
Ales Hlawatschke
Finished
۰۲:۰۱
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Miroslav Svedik
Finished
۰۲:۳۰
Jaromir Cernik
۳
۱
Tomasch David
Finished
۰۲:۳۰
Hejduk Alexander
۰
۳
Ludek Madle
Finished
۰۳:۰۰
Martin Sochor
-
-
Ales Hlawatschke
Finished
۰۳:۲۹
Miroslav Svedik
۲
۳
Martin Sochor
Finished
۰۳:۳۰
Lubor Sulava
۳
۱
Ludek Madle
Finished
۰۳:۳۰
Tomasch David
۳
۱
Lubor Sulava
Finished
۰۳:۳۰
Miroslav Svedik
-
-
Richard Krejci
Finished
۰۳:۵۳
Jaroslav Prokupek
۳
۰
Richard Krejci
Finished
۰۴:۰۰
Martin Sochor
۲
۳
Ales Hlawatschke
Finished
۰۴:۳۰
Ludek Madle
۲
۳
Jaromir Cernik
Finished
۰۴:۳۰
Ales Hlawatschke
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۴:۳۰
Lubor Sulava
۳
۱
Ludek Madle
Finished
۰۴:۳۰
Richard Krejci
-
-
Martin Sochor
Finished
۰۴:۵۷
Miroslav Svedik
۳
۰
Richard Krejci
Finished
۰۵:۰۰
Ales Hlawatschke
۰
۳
Miroslav Svedik
Finished
۰۵:۱۸
Ludek Madle
۲
۳
Jaromir Cernik
Finished
۰۵:۳۰
Martin Sochor
-
-
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۵:۵۹
Richard Krejci
۱
۳
Martin Sochor
Finished
۰۶:۰۰
Ales Hlawatschke
۰
۳
Miroslav Svedik
Finished
۰۶:۳۰
Miroslav Svedik
-
-
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۶:۵۴
Jaromir Cernik
۲
۳
Ludek Madle
Finished
۰۷:۰۰
Jaromir Cernik
۲
۳
Ludek Madle
Finished
۰۸:۰۰
Stanislav Pinc
۱
۳
Kamil Gavelcik
Finished
۰۹:۲۱
Tomas Trnka
-
-
Radim Pokorny
Finished
۰۹:۲۸
Josef Palecek
-
-
Vrba Jindrich
Finished
۰۹:۲۸
Tomas Regner
-
-
Ladislav Novotny
Finished
۰۹:۵۴
Richard Macura
-
-
Vojtech Konvicka
Finished
۰۹:۵۸
Jan Lovl
-
-
Vaclav Pech
Finished
۰۹:۵۹
Vrba Jindrich
-
-
Tomas Regner
Finished
۱۰:۲۵
Patrik Jokiel
-
-
Richard Macura
Finished
۱۰:۲۷
Radim Pokorny
۳
۱
Jan Lovl
Finished
۱۰:۲۸
Vladimir Kubat
۳
۱
Stanislav Pinc
Finished
۱۰:۵۶
Vaclav Pech
-
-
Tomas Trnka
Finished
۱۰:۵۸
Ladislav Novotny
-
-
Josef Palecek
Finished
۱۰:۵۸
Jan Lovl
۰
۳
Vaclav Pech
Finished
۱۱:۰۰
Tomas Trnka
-
-
Jan Lovl
Finished
۱۱:۲۸
Josef Palecek
-
-
Tomas Regner
Finished
۱۱:۲۸
Patrik Jokiel
-
-
Vojtech Konvicka
Finished
۱۱:۵۷
Radim Pokorny
-
-
Vaclav Pech
Finished
۱۱:۵۸
Ladislav Novotny
۰
۳
Josef Palecek
Finished
۱۲:۰۰
Kamil Gavelcik
۳
۱
Vladimir Kubat
Finished
۱۲:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۱
Stanislav Pinc
Finished
۱۲:۰۰
Vojtech Konvicka
۲
۳
Jaroslav Schwan
Finished
۱۲:۰۰
Josef Palecek
۳
۰
Tomas Regner
Finished
۱۲:۳۰
Stanislav Pinc
۳
۱
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۲:۳۰
Tomas Trnka
۳
۰
Jan Lovl
Finished
۱۲:۳۰
Jaroslav Schwan
۳
۲
Richard Macura
Finished
۱۲:۳۰
Vaclav Pech
-
-
Tomas Trnka
Finished
۱۲:۵۸
Kamil Gavelcik
۳
۱
Vladimir Kubat
Finished
۱۳:۰۰
Patrik Jokiel
۳
۱
Vojtech Konvicka
Finished
۱۳:۰۰
Tadeas Zika
-
-
Oldrich Vrtal
Finished
۱۳:۲۸
Zdenek Trtik
۳
۱
Ales Krejci
Finished
۱۳:۲۸
Jaroslav Novotny
-
-
Milan Longin
Finished
۱۳:۲۸
Milan Regner
-
-
Milan Kolar
Finished
۱۳:۳۲
Milan Bezdicek
-
-
Zbynek Pagac
Finished
۱۳:۵۸
Tomas Roh
-
-
Zdenek Zikmunda
Finished
۱۳:۵۸
Mihail Trinta
۳
۰
Havel Ladislav
Finished
۱۳:۵۹
Vaclav Pech
۱
۳
Tomas Trnka
Finished
۱۴:۰۰
Josef Palecek
۱
۳
Vrba Jindrich
Finished
۱۴:۰۰
Lukas Malek
۱
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۴:۰۰
Kamil Gavelcik
۲
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۴:۰۰
Patrik Jokiel
۱
۳
Jaroslav Schwan
Finished
۱۴:۰۰
Milan Kolar
۳
۰
Mihail Trinta
Finished
۱۴:۱۷
Ales Krejci
-
-
Tomas Roh
Finished
۱۴:۲۸
Oldrich Vrtal
۰
۳
Milan Bezdicek
Finished
۱۴:۲۸
Tadeas Zika
۳
۱
Oldrich Vrtal
Finished
۱۴:۳۰
Milan Regner
۳
۱
Milan Kolar
Finished
۱۴:۳۰
Zdenek Trtik
۳
۱
Ales Krejci
Finished
۱۴:۳۰
Jaroslav Novotny
۲
۳
Milan Longin
Finished
۱۴:۳۰
Havel Ladislav
-
-
Milan Regner
inprogress
۱۴:۴۷
Rotislav Hasmanda
-
-
Jaroslav Novotny
inprogress
۱۴:۵۶
Zdenek Zikmunda
-
-
Zdenek Trtik
inprogress
۱۴:۵۸
Zbynek Pagac
-
-
Tadeas Zika
inprogress
۱۴:۵۸
Tomas Roh
۳
۲
Zdenek Zikmunda
Finished
۱۵:۰۰
Milan Bezdicek
۳
۲
Zbynek Pagac
Finished
۱۵:۰۰
Lukas Malek
۱
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۵:۰۰
Mihail Trinta
۳
۰
Havel Ladislav
Finished
۱۵:۰۰
Oldrich Vrtal
۰
۳
Milan Bezdicek
Finished
۱۵:۳۰
Milan Kolar
۳
۰
Mihail Trinta
Finished
۱۵:۳۰
Milan Longin
۲
۳
Lukas Malek
Finished
۱۵:۳۰
Ales Krejci
۰
۳
Tomas Roh
Finished
۱۵:۳۰
Rotislav Hasmanda
۰
۲
Jaroslav Novotny
inprogress
۱۶:۰۰
Zdenek Zikmunda
۲
۱
Zdenek Trtik
inprogress
۱۶:۰۰
Havel Ladislav
۰
۳
Milan Regner
Finished
۱۶:۰۰
Zbynek Pagac
۱
۱
Tadeas Zika
inprogress
۱۶:۰۰
Jaroslav Novotny
-
-
Lukas Malek
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Milan Regner
-
-
Mihail Trinta
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Tadeas Zika
-
-
Milan Bezdicek
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Zdenek Trtik
-
-
Tomas Roh
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Oldrich Vrtal
-
-
Zbynek Pagac
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۰
Ales Krejci
-
-
Zdenek Zikmunda
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۰
Milan Kolar
-
-
Havel Ladislav
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۰
Milan Longin
-
-
Rotislav Hasmanda
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۰
Russia
Liga Pro
Alexander Klavdenkov
۰
۳
Evgeny Glazun
Finished
۰۹:۳۰
Stepan Dolbilin
۳
۲
Ilya Konashkov
Finished
۱۰:۴۵
Sergey Nikulin
۱
۳
Daniil Mikheev
Finished
۱۲:۳۰
Igor Blinov
۳
۰
Damir Bedretdinov
Finished
۱۰:۴۵
Dmitry Korneev
۳
۱
Sergey Myagkov
Finished
۰۱:۰۰
Bazilevsky Vitaly
۳
۱
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۰:۰۰
Konstantin Bystrushkin
۲
۳
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۳:۰۰
Viktor Kochergin
۱
۳
Andrey Doncenko
Finished
۰۹:۳۰
Alexander Klavdenkov
۳
۱
Bazilevsky Vitaly
Finished
۱۱:۰۰
Evgeny Glazun
۳
۱
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۹:۰۰
Nikita Lyfenko
۱
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۱:۴۵
Mikhail Sverdlov
۰
۳
Sergey Lanovenko
Finished
۰۱:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۲
۳
Pavel Semenov
Finished
۰۰:۲۰
Mikhail Reznikov
۳
۲
Lopatin Sergey
Finished
۰۴:۱۵
Maksim Mameka
۲
۳
Dmitry Korneev
Finished
۰۰:۰۰
Mikhail Sverdlov
۲
۳
Aleksey Shershnev
Finished
۰۰:۱۵
Nikita Lyfenko
۳
۲
Lopatin Sergey
Finished
۰۰:۱۵
Sergey Lanovenko
۳
۱
Alexander Ekzhanov
Finished
۰۰:۴۵
Vladislav Chakhur
۳
۰
Mikhail Reznikov
Finished
۰۰:۴۵
Lopatin Sergey
۰
۳
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۱:۱۵
Aleksey Shershnev
۳
۱
Nikita Mareev
Finished
۰۱:۱۵
Maksim Mameka
۱
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۱:۳۰
Sergey Myagkov
۰
۳
Pavel Semenov
Finished
۰۲:۰۰
Nikita Mareev
۳
۲
Alexander Ekzhanov
Finished
۰۲:۱۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۲
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۲:۱۵
Dmitry Korneev
۲
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۲:۳۰
Aleksey Shershnev
۳
۱
Sergey Lanovenko
Finished
۰۲:۴۵
Pavel Semenov
۲
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۳:۰۰
Mikhail Reznikov
۳
۱
Nikita Lyfenko
Finished
۰۳:۱۵
Alexander Ekzhanov
۰
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۳:۱۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Sergey Myagkov
Finished
۰۳:۳۰
Vladislav Chakhur
۳
۲
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۳:۴۵
Sergey Lanovenko
۳
۲
Nikita Mareev
Finished
۰۳:۴۵
Pavel Semenov
۳
۲
Dmitry Korneev
Finished
۰۴:۰۰
Alexander Ekzhanov
۳
۰
Aleksey Shershnev
Finished
۰۴:۱۵
Sergey Myagkov
۱
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۴:۳۰
Nikita Mareev
۰
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۴:۴۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۰
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۰۴:۴۵
Andrey Doncenko
۰
۳
Tsybulskiy Vladimir
Finished
۰۸:۰۰
Artem Chernov
۳
۲
Stepan Dolbilin
Finished
۰۸:۱۵
Viktor Rakhmanovskii
۳
۲
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۸:۳۰
Vladimir Pustoselov
۱
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۰۸:۴۵
Sergey Simonov
۳
۲
Ilya Konashkov
Finished
۰۸:۴۵
Igor Blinov
۲
۳
Vladimir Pustoselov
Finished
۰۹:۱۵
Stepan Dolbilin
۳
۰
Sergey Simonov
Finished
۰۹:۱۵
Ilya Konashkov
۰
۳
Artem Chernov
Finished
۰۹:۴۵
Artem Chernov
۳
۱
Sergey Simonov
Finished
۱۰:۱۵
Viktor Rakhmanovskii
۰
۳
Evgeny Glazun
Finished
۱۰:۳۰
Tsybulskiy Vladimir
۳
۱
Viktor Kochergin
Finished
۱۰:۳۰
Savinsky Aleksandr
۳
۱
Nikita Mareev
Finished
۱۲:۰۰
Aleksandr Rybalkin
۳
۱
Surikov Viacheslav
Finished
۱۲:۱۵
Aleksei Naumov
۰
۳
Ilya Novikov
Finished
۱۲:۱۵
Sergey Kulikov
۰
۳
Yuriy Zaycev
Finished
۱۲:۳۰
Dmitriy Ermolov
۱
۳
Dmitry Bogdanov
Finished
۱۲:۴۵
Roman Zelenskii
۳
۱
Igor Abelmasov
Finished
۱۲:۴۵
Nikita Mareev
۳
۱
Sergey Kulikov
Finished
۱۳:۰۰
Ilya Novikov
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۱۳:۱۵
Surikov Viacheslav
۰
۳
Dmitriy Ermolov
Finished
۱۳:۱۵
Yuriy Zaycev
۲
۳
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۳:۳۰
Daniil Mikheev
۳
۲
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۳:۳۰
Igor Abelmasov
۳
۲
Aleksei Naumov
Finished
۱۳:۴۵
Dmitry Bogdanov
۳
۲
Aleksandr Rybalkin
Finished
۱۳:۴۵
Savinsky Aleksandr
۳
۰
Sergey Kulikov
Finished
۱۴:۰۰
Ivan Bukhtiyarov
۳
۱
Sergey Nikulin
Finished
۱۴:۰۰
Aleksandr Rybalkin
۰
۳
Dmitriy Ermolov
Finished
۱۴:۱۵
Aleksei Naumov
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۱۴:۱۵
Nikita Mareev
۳
۰
Yuriy Zaycev
Finished
۱۴:۳۰
Sergey Nikulin
۳
۱
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۴:۳۰
Surikov Viacheslav
۱
۳
Dmitry Bogdanov
Finished
۱۴:۴۵
Ilya Novikov
۲
۳
Igor Abelmasov
Finished
۱۴:۴۵
Daniil Mikheev
۰
۳
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۵:۰۰
Igor Meteleshko
۱
۱
Yankovskii Andrei
inprogress
۱۶:۰۰
World
Ping Pong Point
Oleksandr Leonenko
۳
۲
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۰:۱۷
Dmytro Halai
۳
۱
Manko Viktor
Finished
۱۰:۴۷
Manko Viktor
۳
۱
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۲:۴۷
Manko Viktor
۳
۱
Dmytro Halai
Finished
۱۳:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۱
۳
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۳:۴۷
Oleksandr Leonenko
۳
۲
Manko Viktor
Finished
۰۹:۱۷
Dmytro Halai
۰
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۰۹:۴۷
Oleksandr Leonenko
۰
۳
Dmytro Halai
Finished
۱۱:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۰
Manko Viktor
Finished
۱۱:۴۷
Dmytro Halai
۳
۲
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۲:۱۷
Manko Viktor
۲
۳
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۴:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۲
۳
Dmytro Halai
Finished
۱۴:۴۷
Germany
WTT Feeder Dusseldorf III
Kai Zhou
۱
۳
Steffen Mengel
Finished
۱۳:۴۰
Dingshuo Liu
۳
۲
Hiroto Shinozuka
Finished
۱۴:۱۵
World
TT-CUP
Karol Guzy
۰
۳
Gala Bartlomiej
Finished
۰۰:۰۰
Milos Frydl
۳
۰
Jan Hendrych
Finished
۰۰:۱۰
Stepan Koci
۲
۳
Roman Pokorny
Finished
۰۰:۲۰
Filip Kopecky
۳
۲
Pavel Skopek
Finished
۰۰:۲۵
Ruchomski Lukasz
۱
۳
Stepien Marcin
Finished
۰۰:۳۰
Jonas Kulveit
۳
۱
Marat Filip
Finished
۰۰:۴۰
Prusa Martin
۰
۳
Roman Pokorny
Finished
۰۰:۵۰
Jiri Cerny
۲
۳
Pasek Dominik
Finished
۰۰:۵۵
Zapala Krzysztof
۳
۲
Gala Bartlomiej
Finished
۰۱:۰۰
Milos Frydl
۳
۲
Marat Filip
Finished
۰۱:۱۰
Vladimir Milata Jr.
۰
۳
Stepan Koci
Finished
۰۱:۲۰
Filip Kopecky
۲
۳
Pasek Dominik
Finished
۰۱:۲۵
Jez Grzegorz
۱
۳
Karol Guzy
Finished
۰۱:۳۰
Jan Hendrych
۰
۳
Jonas Kulveit
Finished
۰۱:۴۰
Prusa Martin
۲
۳
Stepan Koci
Finished
۰۱:۵۰
Pavel Skopek
۱
۳
Jiri Cerny
Finished
۰۱:۵۵
Marat Filip
۲
۳
Jan Hendrych
Finished
۰۲:۱۰
Vladimir Milata Jr.
۱
۳
Roman Pokorny
Finished
۰۲:۲۰
Zapala Krzysztof
۲
۳
Karol Guzy
Finished
۰۲:۳۰
Filip Kopecky
۱
۳
Pavel Skopek
Finished
۰۲:۳۵
Jonas Kulveit
۰
۳
Milos Frydl
Finished
۰۲:۴۰
Gala Bartlomiej
۳
۲
Stepien Marcin
Finished
۰۳:۰۰
Victor Chis
۳
۲
Chen Jining
Finished
۰۳:۰۵
Pasek Dominik
۰
۳
Jiri Cerny
Finished
۰۳:۰۵
Zoladek Dariusz
۲
۳
Albert Misztal
Finished
۰۳:۳۰
Chen Jining
۳
۱
Steven Kasha
Finished
۰۳:۴۰
Victor Chis
۳
۰
Steven Kasha
Finished
۰۴:۰۵
Krzysztof Gola
۲
۳
Albert Misztal
Finished
۰۴:۳۰
Zoladek Dariusz
۰
۳
Krzysztof Witerski
Finished
۰۵:۰۰
Don Ange Cedric Oba
۳
۱
Brad Robbins
Finished
۰۵:۰۵
Henry Chau
۰
۳
Rich Dewitt
Finished
۰۵:۱۰
Don Ange Cedric Oba
۳
۰
Rich Dewitt
Finished
۰۵:۳۵
Brad Robbins
۳
۲
Henry Chau
Finished
۰۵:۴۰
Krzysztof Witerski
۳
۰
Albert Misztal
Finished
۰۶:۰۰
Don Ange Cedric Oba
۳
۱
Henry Chau
Finished
۰۶:۰۵
Rich Dewitt
۰
۳
Brad Robbins
Finished
۰۶:۱۰
Krzysztof Gola
۰
۳
Krzysztof Witerski
Finished
۰۶:۳۰
Krzysztof Gola
۳
۰
Zoladek Dariusz
Finished
۰۷:۳۰
Karol Prokop
۰
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۹:۳۰
Morawski Piotr
۱
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۰:۳۰
Gola Pawel
۳
۱
Filip Kociuba
Finished
۱۰:۳۵
Ruben Arado
۲
۳
Luciano Jang
Finished
۱۰:۴۰
Simon Matousch
۱
۳
Marek Teiml
Finished
۱۰:۵۰
Karol Prokop
۱
۳
Wenda Krzysztof
Finished
۱۱:۰۰
Gola Pawel
۳
۱
Blazej Warpas
Finished
۱۱:۰۵
Jose Antonio Garcia Fuente
۰
۳
Jose L. Reverte
Finished
۱۱:۱۰
Vaclav Nykl
۳
۰
Jan Zalesky
Finished
۱۱:۲۰
Frantisek Camr
۲
۳
Cerveny Tomas
Finished
۱۱:۲۵
Raymon Abellan
۳
۰
Luciano Jang
Finished
۱۱:۴۰
Simon Matousch
۳
۱
Jan Zalesky
Finished
۱۱:۵۰
Jan Kocab
۳
۲
Tomas Beran
Finished
۱۱:۵۵
Wenda Krzysztof
۱
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۲:۰۰
Filip Kociuba
۳
۱
Emil Nowak
Finished
۱۲:۰۵
Ruben Arado
۰
۳
Jose Antonio Garcia Fuente
Finished
۱۲:۱۰
Marek Teiml
۲
۳
Vaclav Nykl
Finished
۱۲:۲۰
Frantisek Camr
۰
۳
Tomas Beran
Finished
۱۲:۲۵
Morawski Piotr
۱
۳
Wenda Krzysztof
Finished
۱۲:۳۰
Blazej Warpas
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۱۲:۳۵
Raymon Abellan
۳
۲
Jose L. Reverte
Finished
۱۲:۴۰
Simon Matousch
۳
۱
Vaclav Nykl
Finished
۱۲:۵۰
Cerveny Tomas
۳
۱
Jan Kocab
Finished
۱۲:۵۵
Gola Pawel
۳
۱
Emil Nowak
Finished
۱۳:۰۵
Jose Antonio Garcia Fuente
۱
۳
Luciano Jang
Finished
۱۳:۱۰
Jan Zalesky
۰
۳
Marek Teiml
Finished
۱۳:۲۰
Frantisek Camr
۳
۲
Jan Kocab
Finished
۱۳:۲۵
Morawski Piotr
۰
۳
Karol Prokop
Finished
۱۳:۳۰
Raymon Abellan
۳
۰
Jose Antonio Garcia Fuente
Finished
۱۳:۴۰
Filip Kociuba
۳
۲
Emil Nowak
Finished
۱۳:۴۵
Tomas Beran
۳
۱
Cerveny Tomas
Finished
۱۳:۵۵
Vaclav Nykl
۲
۳
Jan Zalesky
Finished
۱۳:۵۵
Ruben Arado
۰
۳
Jose L. Reverte
Finished
۱۴:۱۰
Gola Pawel
۲
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۴:۱۵
Marek Teiml
۱
۳
Simon Matousch
Finished
۱۴:۲۵
Karol Prokop
۲
۳
Morawski Piotr
Finished
۱۴:۴۰
Frantisek Camr
۱
۳
Jan Kocab
Finished
۱۴:۴۰
Raymon Abellan
۳
۱
Ruben Arado
Finished
۱۴:۴۰
Petr Litomisky
۲
۳
Frantisek Dvorak
Finished
۱۴:۵۰
Tomas Beran
۰
۳
Cerveny Tomas
Finished
۱۵:۱۰
Kurzak Bronislaw
۲
۳
Wenda Krzysztof
Finished
۱۵:۱۰
Jose L. Reverte
۳
۱
Luciano Jang
Finished
۱۵:۱۰
Adam Kral
۳
۱
Svoboda Vladimir
Finished
۱۵:۲۰
Ruzicka Josef
۲
۳
Marat Filip
Finished
۱۵:۲۵
Luciano Jang
۳
۱
Jose Antonio Garcia Fuente
Finished
۱۵:۴۵
Petr Litomisky
۳
۲
Svoboda Vladimir
inprogress
۱۵:۵۰
Martin Dolezal
۱
۲
Adam Kosacky
inprogress
۱۵:۵۵
Raymon Abellan
-
-
Jose L. Reverte
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۵
Frantisek Dvorak
-
-
Adam Kral
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۰
Ruzicka Josef
-
-
Adam Kosacky
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۵
Fabian Sikora
-
-
Partyka Ryszard
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۵
Petr Litomisky
-
-
Adam Kral
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۰
Marat Filip
-
-
Martin Dolezal
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۵
Belarus
Liga Pro
Nikolay Zademlenyuk
۳
۰
Sergei Demidovich
Finished
۰۸:۳۰
Sergei Demidovich
۰
۳
Vladimir Chilek
Finished
۰۹:۳۰
Nikolay Zademlenyuk
۳
۲
Vladimir Chilek
Finished
۱۰:۳۰
Oleksandr Osadchyi
۱
۳
Sergei Lysakovskii
Finished
۱۲:۳۰
Anton Mokei
۳
۲
Andrei Khrameev
Finished
۱۳:۰۰
Sergei Lysakovskii
۳
۰
Anton Mokei
Finished
۱۳:۳۰
Oleksandr Osadchyi
۱
۳
Anton Mokei
Finished
۱۴:۳۰
Sergei Lysakovskii
۳
۱
Andrei Khrameev
Finished
۱۵:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
Dmitrij Prokopcov
۳
۲
Michal Benes
Finished
۱۰:۳۰
Roman Rezetka
۲
۳
Viktor Yefimov
Finished
۱۱:۰۵
Klajber Adam
۲
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۱:۴۰
Jakub Seibert
۰
۳
Tomas Konecny
Finished
۱۲:۱۵
Dmitrij Prokopcov
۳
۱
Roman Rezetka
Finished
۱۲:۴۵
Klajber Adam
۳
۲
Viktor Yefimov
Finished
۱۳:۱۵
Tomas Konecny
۱
۳
Michal Benes
Finished
۱۳:۴۵
Jakub Seibert
۰
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۴:۱۵
Dmitrij Prokopcov
۱
۳
Klajber Adam
Finished
۱۴:۴۵
Roman Rezetka
۰
۳
Michal Benes
Finished
۱۵:۱۵
Jakub Seibert
۰
۳
Viktor Yefimov
Finished
۱۵:۴۵
Tomas Konecny
۱
۰
Antonin Gavlas
inprogress
۱۶:۱۵
Germany
WTT Feeder Dusseldorf III Women
Zhuojia He
۳
۰
Sabine Winter
Finished
۱۲:۳۰
Xunyao Shi
۲
۳
Xiaona Shan
Finished
۱۳:۰۵
Germany
WTT Feeder Dusseldorf Mixed III, Doubles
He Z./Zhou K.
۲
۱
Meissner C./Wan Y.
inprogress
۱۵:۱۰